Logo Van der Knaap Security

Tel +31(0)320 411 111
info at vanderknaap-security.nl
KvK Lelystad 51407466
Min. van Justitie ND 1102 en POB 712
Vestigingen:
Almere – Lelystad – Noordwijk

De bescherming van werknemers tegen veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk (arbo) is gebaseerd
op een stelsel van toezicht, wet- en regelgeving, handhaving en voorlichting.

Van der Knaap Security helpt werkgevers en werknemers om de eigen verantwoordelijkheid inzake
arbo op te pakken en te komen tot een adequaat arbeidsomstandighedenbeleid, met instrumenten
voor de uitvoering ervan.

Onze dienstverlening bestaat uit het opstellen en uitvoeren van:

  • Risico-Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E);
  • Plan van Aanpak;
  • Bedrijfshulpverleningsplan;
  • Bedrijfsnoodplan;
  • Ontruimingsplan(nen).