Logo Van der Knaap - Security

Tel +31(0)320 411 111
info at vanderknaap-security.nl
KvK Lelystad 51407466
Min. van Justitie ND 1102 en POB 712
Vestigingen:
Almere – Lelystad – Noordwijk

Eén van de instrumenten die een organisatie ten dienste staan om noodsituaties het hoofd te bieden is het
Bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan). Van der Knaap Security hanteert bij het opstellen van een BHV-plan de
Nederlandse norm NEN 4000 Bedrijfshulpverlening.

Wij zorgen ervoor dat uw BHV-plan een duidelijke structuur biedt om voorbereid te zijn op noodsituaties.

U blijft als werkgever primair verantwoordelijk voor de BHV binnen uw bedrijf. Wij bieden ondersteuning door
maatwerk als het gaat om het aantal BHV’ers en hun strategische posities binnen het bedrijf. BHV’ers moeten
zo snel mogelijk na de melding van een brand of ongeval kunnen optreden. Hun inzet duurt tot het moment dat
professionele hulpverleners arriveren en de BHV-inzet overnemen.