Logo Van der Knaap Security

Tel +31(0)320 411 111
info at vanderknaap-security.nl
KvK Lelystad 51407466
Min. van Justitie ND 1102 en POB 712
Vestigingen:
Almere – Lelystad – Noordwijk

Voorkomen

Wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid.

Verhinderen

Nemen van maatregelen om onveiligheid die zich kan voordoen te voorkomen of vroegtijdig te stoppen en daarmee ongewenste gevolgen te beperken (geven van advies / voorlichting, goed hang- en sluitwerk, monteren van brandmelders etc.).

Voorbereiden

Het nemen van maatregelen die een goede reactie op een incident of crisis mogelijk maken. Als er ondanks ‘voorkomen’ en ‘verhinderen’ toch iets misgaat is men effectief voorbereid (plan van aanpak, training, instructies etc.).

Doorstaan

Daadwerkelijke bestrijden van incident of crisis. Repressieve maatregelen hebben tot doel om onveilige situaties te beëindigen en/of de schade zoveel mogelijk te beperken.

Herstellen

Alle activiteiten die gericht zijn om terug te keren naar de ‘normale situatie’. De fase ‘herstellen’ omvat naast aandacht voor het menselijk (slachtoffers) element ook het economische element (schadereductie), het juridisch element (verantwoordingstraject) en het leer element (evalueren van de gebeurtenissen).