info@vanderknaap-security.nl
KvK Lelystad 51407466
Min. van Justitie ND 1102 en POB 712
Vestigingen:
Almere – Lelystad

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO), belast met de veiligheid van de scheepvaart, heeft de kaders voor
maritieme beveiliging vastgesteld; Van der Knaap Security voert deze codes uit. Het gaat hierbij met name om
de International Ship and Port Security Code (ISPS), met eisen en aanbevelingen voor zowel de internationaal
varende schepen als de ontvangers aan landzijde (terminals).

Van der Knaap Security verzorgt de beveiliging van drie grote terminals in het Amsterdamse havengebied
en heeft twee Port Facility Security Officers (PFSO) in huis.

De PFSOs van Van der Knaap Security worden ingezet op verschillende beveiligingsniveaus, waarbij elk niveau
specifieke taken en intensiteit kent wat betreft toegangscontrole, controle van identiteits- en voertuigpapieren,
verificatie van identificatie en de inspectie van personen, persoonlijke bezittingen, voertuigen en hun inhoud.

Van der Knaap Security ontzorgt havenmedewerkers op het gebied van beveiliging en bewerkstelligt dat het
terminalbeheer altijd in compliance is met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.