info@vanderknaap-security.nl KvK Lelystad 51407466 Min. van Justitie ND 1102 en POB 712 Vestigingen: Almere – Lelystad
De Internationale Maritieme Organisatie (IMO), belast met de veiligheid van de scheepvaart, heeft de kaders voor maritieme beveiliging vastgesteld; Van der Knaap Security voert deze codes uit. Het gaat hierbij met name om de International Ship and Port Security Code (ISPS), met eisen en aanbevelingen voor zowel de internationaal varende schepen als de ontvangers aan landzijde (terminals). Van der Knaap Security verzorgt de beveiliging van drie grote terminals in het Amsterdamse havengebied en heeft twee Port Facility Security Officers (PFSO) in huis. De PFSOs van Van der Knaap Security worden ingezet op verschillende beveiligingsniveaus, waarbij elk niveau specifieke taken en intensiteit kent wat betreft toegangscontrole, controle van identiteits- en voertuigpapieren, verificatie van identificatie en de inspectie van personen, persoonlijke bezittingen, voertuigen en hun inhoud. Van der Knaap Security ontzorgt havenmedewerkers op het gebied van beveiliging en bewerkstelligt dat het terminalbeheer altijd in compliance is met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.