Tel +31(0)320 411 111
info at vanderknaap-security.nl
KvK Lelystad 51407466
Min. van Justitie ND 1102 en POB 712
Vestigingen:
Almere – Lelystad – Noordwijk

Een goedverlopende ontruiming van gebouwen is één van de eisen van zowel de Arbowet als het Bouwbesluit
(2012). Om te voorkomen dat een ontruiming ontaardt in chaos en paniek is een ontruimingsplan nodig; een
dergelijk plan waarborgt aldus de veilige uitstroom van medewerkers en bezoekers bij calamiteiten.

Van der Knaap Security stelt ontruimingsplannen op volgens de in juni 2010 gepubliceerde Nederlandse norm NEN
8112 (Leidraad voor ontruimingsplannen). Het ontruimingsplan is een dynamisch document en moet regelmatig
getoetst worden aan de praktijk.