Tel +31(0)320 411 111
info at vanderknaap-security.nl
KvK Lelystad 51407466
Min. van Justitie ND 1102 en POB 712
Vestigingen:
Almere – Lelystad – Noordwijk

Van der Knaap Security ontwerpt en levert incompanytrainingen voor bedrijven die een bepaalde mate
van overval-gevoeligheid hebben.

Een uitgebreide intake staat aan de basis van deze maatwerktrainingen die uitgaan van de
daadwerkelijke omstandigheden binnen uw bedrijf. Dit met inbegrip van bedrijfseigen voorbeelden,
de gebruikelijke  procedures en uw eigen vakterminologie. De basistraining omvat minimaal één dagdeel
en is zeer praktijkgericht van opzet.

De Overvalpreventie Training besteedt aandacht aan:

  • Nemen van preventieve maatregelen;
  • Verwerven van de benodigde discipline;
  •  Aanwakkeren beveiligheidsbewustzijn;
  • Een realistische maar absoluut veilige simulatie;
  • Trainen van handelingsbekwaamheid.

De cursisten krijgen door deze training inzicht in het eigen gedrag en kunnen direct en in een veilige situatie
‘nieuw’ gedrag oefenen. Informeer ook naar de training voor kaderpersoneel.

Speedtraining RAAK
U wilt niet te veel theorie? Uw maatregelen zijn afdoende bekend? Uw tijd is beperkt? Kies dan voor ons
nieuwste product: de speedtraining RAAK.

Van der Knaap Security bedenkt en werkt, in overleg met u, een maatwerk scenario uit voor een interactief
onderwijsleergesprek waarin het reageren op een overval centraal staat. De essentie van veilig en effectief
reageren volgens de RAAK-methode wordt in 45 minuten behandeld, waarna er gedurende nogmaals
45 minuten door middel van enkele overvalssimulaties op veilige wijze wordt geoefend met een acteur.

Herhalingstrainingen
Het verdient aanbeveling om de Overvalpreventie Training minimaal éénmaal per jaar te herhalen. Dit is van
belang om de geleerde vaardigheden goed te bestendigen. De ervaring leert dat herhaling van de
voorwaarden voor effectief handelen mensen scherp houdt en de veiligheidsattitude verstevigt.

Van der Knaap Security heeft jarenlange ervaring met steeds weer verrassende herhalingstrainingen,
met een interessant en leerrijk scenario dat past bij uw daadwerkelijke werksituatie.