Tel +31(0)320 411 111
info at vanderknaap-security.nl
KvK Lelystad 51407466
Min. van Justitie ND 1102 en POB 712
Vestigingen:
Almere – Lelystad – Noordwijk

Voor een werkgever is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) een belangrijk instrument om de
veiligheids- en gezondheidsrisico’s in zijn organisatie te beschrijven. In een Plan van Aanpak (PvA) wordt
vervolgens aangegeven ‘welke’ maatregelen ‘wanneer’ nodig zijn om de beschreven risico’s op te heffen dan wel
tot een minimum te beperken.

Van der Knaap Security ondersteunt organisaties en bedrijven bij het opstellen van een RI&E en PvA. Hierbij maken
wij gebruik van het RI&E-instrument uit uw eigen branche of bedrijfssector, voor zover aanwezig.